ഈ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ക്രിസ്തുമതത്തിലെ അടിസ്ഥാനവിശ്വാസങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം സുവ്യക്തമാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. If you have any information about availability of this book please let me know. വേദാന്തപഠനം: അദ്വൈതവേദാന്തം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഈ ഒറ്റമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആറു ഭാഗങ്ങള്‍ ഇ-ബുക്ക് ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കാം. Sir, It is protected by copyright laws. തിരുകുറല്‍ പോലെ ഉള്ള കൃതികള്‍ ചേര്‍ത്തത് നന്നായി പക്ഷെ തമിഴില്‍ ഉള്ള തിരുക്കുരലും അതിന്‍റെ വിവര്‍ത്തനവും രണ്ടും കൂടി ചേര്‍ന്ന പതിപ്പ് ഇവിടെ ചേര്‍ത്താല്‍ നന്നായിരിക്കും. Narayaneeyam word by word malayalam meaning ulla book available aano? അവയില്‍ ഒന്നാണ് അഥര്‍വവേദാന്തര്‍ഗതമായ മുണ്ഡകോപനിഷത്ത്. ദേവിഭക്തരുടെയില്‍ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രത്തിന് സംസ്കൃതത്തില്‍ തന്നെ മുപ്പത്തിയാറിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ധന്യാത്മന്‍ വേദാന്തശാസ്ത്രത്തെ സംക്ഷിപ്തവും, ലളിതവും, സമഗ്രവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങള്‍. Thank you sir, you are the people doing great job. https://drive.google.com/file/d/1FZJXz-R2yZvcNXDv-uS98DvqfGJX9snK/view?usp=sharing ഈ സദുദ്യമത്തില്‍ ഒരു നിമിത്തമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ എനിക്ക് ചാരിതാര്‍ഥ്യമുണ്ട്. Free collections of kambi malayalam kambi kathakal is now available for online downloading and daily download daily new kochu pusthakam malayalam PDF kathkal are relesing. But, I do not have access to any hard copy of the text. അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. I am happy to provide the embed code for the player. എനിക്കും തങ്ങളുടെ ഇ ഉദ്യമത്തില്‍ പംഗാളി യാവണം എന്നുണ്ട് , ജോലിതിരക്കോ, സമയകുരവൊ കാരണം നിങ്ങള്‍ തരുന്ന ക്രത്യം ഒര്പക്ഷേ സമയബന്തിതമായി തീര്‍ക്കാന്‍ കയിഅതെ വരം ആയതിനാല്‍, ശങ്കരാചാര്യര്‍ 12 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിയെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവയില്‍ ചിലതു താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്ത കാലത്തായി ശ്രീ വൈക്കം വിവേകാനന്ദന്‍ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും, സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സൗത്ത് ഇന്‍ഡ്യന്‍ സ്റ്റഡീസ് അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാരതീയദര്‍ശനവും, സാഹിത്യവും ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് സംസ്കൃതഭാഷജ്ഞാനം കൂടിയേ തീരൂ. ‘കാവ്യേഷു നാടകം രമ്യം’ എന്ന് കവിവചനവുമുണ്ടല്ലോ. I was searching for ‘Manusmruti’, do we have its malayalam version here, if so please let me know. Please sent the price details. Link to PDF – http://books.sayahna.org/ml/pdf/vm-0.9.pdf, Pranam Really helpful to reach very rare religious contents. സംസ്കൃതവ്യാകരണജ്ഞാനം കൂടാതെ സംസ്കൃതം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അസാദ്ധ്യമാണ്. തമിഴ് മറൈ (തമിഴ് വേദം), തെയ്‌വ നൂല്‍ (ദിവ്യഗ്രന്ഥം) എന്നീ പേരുകളിലറിയപ്പെടുന്ന തിരുക്കുറളില്‍ 133 അധ്യായങ്ങളിലായി 1330 കുറളുകള്‍ – ഈരടികള്‍ – ആണുള്ളത്. Email: rkmtsr@gmail.com Thanks very much for your great services…, I have not seen the Malayalam version on the internet. Please check the link given below. wiyh pranam വേദാന്ത ശാസ്ത്രചര്‍ച്ചയേക്കാള്‍ അദ്വൈതാനുഭൂതിയ്ക്കാണ് അഷ്ടാവക്ര ഗീതയില്‍ മുന്‍തൂക്കം. എണ്‍പതുകളുടെ അവസാനത്തില്‍ യുക്തിവാദി ആചാര്യനായ ശ്രീ ജോസഫ് ഇടമറുക് “ഭഗവദ്ഗീത ഒരു വിമര്‍ശനപഠനം” എന്ന ഗ്രന്ഥമെഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ അതിനെ യുക്തിയുക്തം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് വാഗ്ഭടാനന്ദസ്വാമികളുടെ പുത്രനും പണ്ഡിതവരേണ്യനുമായ ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണ് പിന്നീട് “ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും” എന്ന പേരില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – ഒന്നാം ഭാഗം, കഴിഞ്ഞ ഒരു ശതാബ്ദക്കാലമായി മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരികജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യഭാഗമായി മാറിയ അതുല്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി വിരചിച്ച “ഐതിഹ്യമാല”. Great effort., എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു.. തുടര്‍ന്നും അമൂല്യവും വിരളവുമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ പതിപ്പുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. ധന്യത്മന്‍, ഓഷോ പുസ്തകങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പെടുത്തിയാലും………+91 7598533575. വി. Can you please upload “garuda puranam”?? We will have to get copies of older editions of MB that were published before 1950. i dont no copyright problems,can u upload Mahabharata of Vyasa – malayalam Translation by K M Ganguli.its english avilable only.scan copies have no piracy problems.for only ebooks. ശ്രീ പാര്‍വ്വതിയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരമായി ശ്രീ പരമേശ്വരന്‍ ഇതില്‍ ഗുരുതത്വവും, ഗുരുപൂജാവിധികളും, ഒരു ശിഷ്യന് അവശ്യം വേണ്ട സദ്ഗുണങ്ങളും വിശദമായി വര്‍ണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതില്‍ ശ്രീ തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി രചിച്ച് 1915-ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളപരിഭാഷയാണ് ധര്‍മ്മപദം ഇ-ബുക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാലകൃഷ്ണന്‍ & ആര്‍. ഭാഷാപഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതീയസംസ്കൃതിയും, മൂല്യങ്ങളും ബാലമനസ്സുകളില്‍ വേരൂന്നുവാന്‍ ഇത്തരം കൃതികളുടെ പഠനം സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല……….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. Namaste, hi all the complete collection of contents of yajurveda.can you pls post the link of YAJURVEDA here, so that i can download and read and try to understand. ഈ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും ക്രിസ്തുമതത്തിലെ അടിസ്ഥാനവിശ്വാസങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം സുവ്യക്തമാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അവയില്‍ ലക്ഷ്മീധരന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തം. So, how can I help you? I will reply from my gmail. Hope to post its e-book on the blog very soon. വേദോപനിഷത്തുക്കളിലെ ഉദാത്തവും സൂക്ഷ്മവുമായ ആദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങളെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഗീതയില്‍ സുലളിതമായി ഭക്തി, ജ്ഞാന, കര്‍മ്മ യോഗങ്ങളായി ഏവര്‍ക്കും അനുഷ്ഠിക്കുവാനാവും വിധം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഗീതയുടെ സുപ്രധാന സവിശേഷത. പ്രത്യേകിച്ചും അതിലെ ചില വരികള്‍ എന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദങ്ങളില്‍ പോലും താളാത്മകമായി ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ലീലാദേവി ദമ്പതികളുടെ സുപുത്രന്‍) ഐതിഹ്യമാലയിലെ മുപ്പതോളം കഥകള്‍ ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്തുവെച്ചിരുന്നത് ഈ ബ്ലോഗില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി അയച്ചുതരുകയുണ്ടായി. Kannu thurakkan sahayichathil ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിദ്യാദേവതയുടെ ശ്രീകോവിലില്‍ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതിരുന്ന ആ രാജകുമാരന്മാരെ വെറും ആറുമാസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സര്‍വശാസ്ത്രസാരജ്ഞന്മാരും രാജനീതിജ്ഞന്മാരുമാക്കിത്തീര്‍ത്ത വിഷ്ണൂശര്‍മ്മയെ മഹാരാജാവ് യഥോചിതം പാരിതോഷികങ്ങള്‍ നല്കി ആദരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. …………….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. Please share if it is available. അത് ഋഷിമാരുടെ അനുഭൂതിമാത്രമല്ല സമസ്തചരാചരങ്ങളുടെയും അകപ്പൊരുള്‍ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ജീവിതദര്‍ശനം കൂടിയാണ്. Convey my thanks to that very big persons. Or do you have a copy of it? Many Thanks for sharing …. പിന്നീട് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മലയാളികളുടെയെല്ലാം ആദരവും കൃതജ്ഞതയും പിടിച്ചുപറ്റിയ ശ്രീ. അത് ഇപ്പോള്‍ പ്രിന്റിലുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല. Jai Hind. കേരളത്തില്‍ ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികനവോത്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുവാനും അനേകംപേരെ ആദ്ധ്യാത്മികമാര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കാകര്‍ഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു കഴിഞ്ഞു. Thank you very. God bless all who has contributed to this… Looking for bhagavatham moolam in malayalam. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. ഗീതാമാഹത്മ്യത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ സ്മരണീയമാണ്. Please translate Chanakya’s Arthashasthra. pls help. Diana, Diana, Books like ‘Randamoozham’ and ‘Karnan’ are not in public/open domain. I will write a detailed mail to you if you are interested in doing it. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവു മുതല്‍ കിടങ്ങൂര്‍ കണ്ടങ്കോരന്‍ വരെയുള്ള ഐതിഹ്യമാലയിലെ ആദ്യത്തെ 21 കഥകള്‍ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. PraNAm, Sringapuram,Kodungallur, ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 41 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആനന്ദലഹരി എന്നും പിന്നീടുള്ള 59 ശ്ലോകങ്ങള്‍ സൗന്ദര്യലഹരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ കൈലാസം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു ചുമരില്‍ കൊത്തിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം കണ്ടവയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്നും ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് അദ്ദേഹം സ്തോത്രം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട്. …………….. ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ച് 1897ല്‍ രചിച്ചതാണീ കൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. I am helpless in this matter because I am outside Kerala. സൗന്ദര്യലഹരീസ്തോത്രത്തില്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യരും ശ്രീയന്ത്രത്തിനെ നിരവധി പ്രാവശ്യം പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വിരചിച്ച ഒരു ഭാഷാചരിത്രപഠനഗ്രന്ഥമാണ് ആദിഭാഷ. ഗുരുസ്സാക്ഷാത് പരംബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. Ramayana of Valmiki too is not yet digitised in Malayalam. ഒരു പേജെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതെങ്ങനെ…. ശ്രീ തിരുവള്ളുവര്‍ വിരചിച്ച തിരുക്കുറള്‍ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ കൃതികളിലൊന്നാണ്. ആൺമക്കളെ രതിയൂട്ടി വളർത്തുന്ന സ്‌നേഹമയികളായ അമ്മ കമ്പികഥ സമാഹാരം. Let the good work continue. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. Thanks very much! I tried contacting DC Books . I have gone through the converted pages of some of the books. അവ്യക്തനായ ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിക്കുവാനോ, ധ്യാനിക്കുവാനോ, ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ആരാധിക്കുവാനോ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമൃതവാണികളായ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ കൃതി. എസ്സ്. നന്ദി. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. അതില്‍ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായും ഭാരതത്തിലുടലെടുത്തിട്ടുള്ളതും, വേദപ്രമാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ വിവിധമതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Manusmriti will soon be published on this site. Google IME also can be used. “യഥാ ധേനുസഹസ്രേഷു വത്സോ വിന്ദതി മാതരം, തഥാ പുരാ കൃതം കര്‍മ്മ കര്‍ത്താരമനുഗച്ഛതി” എന്ന വ്യാസവചനമനുസരിച്ച് “ഒരു പശുക്കുട്ടി ആയിരക്കണക്കിനു പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന സ്വന്തം തള്ളയെ കണ്ടെത്തി അടുത്തുചെല്ലുന്നതുപോലെ, ഒരുവന്‍ ചെയ്ത കര്‍മ്മങ്ങള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു വന്ന് അവനെ പിടികൂടുന്നു” എന്ന് വ്യക്തമാണ്. തിരക്കു പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിതയാത്രയില്‍ വല്ലപ്പോഴുമൊന്നു തങ്ങളുടെ ലാപ് ടോപ്പിലോ പി. Did not find the text in malayalam, only you tube video with the renedition of the same. മാനിന്റെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ നോക്കി പിന്തുടര്‍ന്ന അവര്‍ ഒരു ഘോരവനത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും, അവിടെ വെച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് അത്യധികമായ ദാഹമനുഭവപ്പെടൂകയും ചെയ്തു. thangal cheyyunnathu oru mahathaya karyam thanneyanu. നമസ്തേ ജീ Malayalam .... Amma Magan Kambi Kathakal 23. 1928 – ല്‍ ഋഷീകേശിലെ വസിഷ്ഠഗുഹയിലെത്തിച്ചേര്‍ന്ന ഈ തപോനിധി പിന്നീട് തന്റെ ജീവിതാന്ത്യം വരെയുള്ള മൂന്നു ദശകത്തിലധികം കാലം തപോനിഷ്ഠനായും, തന്നെ ദര്‍ശിക്കുന്നതിനെത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തന്മാരില്‍ അനുഗ്രഹവര്‍ഷം ചൊരിഞ്ഞും കഴിച്ചുകൂട്ടി. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. I have no idea about the availability of the print edition. തുടര്‍ന്നുള്ള 13 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ചാം ഭാഗം ഇന്നു വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തുകയാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – നാലാം ഭാഗം, ഐതിഹ്യമാലയുടെ നാലാം ഭാഗം ഇ-ബുക്ക് ഇന്ന് വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. I also would like to post Yoga Vasishtham in Malayalam here. നാരായണന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി, എസ്സ്.വി. I have not come across ebook of Garuda Puranam in Malayalam. Also, any hope to get other Malayalam books like “Karnan, Mahabharatham” etc.? മലയാളം pdf / ബുക്ക്/ ഫയൽ കിട്ടുമോ Thanks. ഉപ = ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്നതു നി = നിശ്ശേഷമായും നിശ്ചയമായും സദ് = ബന്ധകാരണമായ അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിദ്യയാണ് ഉപനിഷത്തെന്നു ഇതിനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം. I have one book ,that is the book include the AYYAPPAN PAATTUKAL(SASTHAMPATTUKAL) and THAALANGAL .It is also helpful for the self study of Sasthaampattu in its original form.This is First book in Malayalam which handled all part of Ayyappan Vilaku .The name of the Book is “SWAMIYUDE VILAKANUSHTANAM” BY M.R.SUBRAMANIAN MASTER.It is pleasure to submit in this blog.I waiting your valued reply. എന്താണ് യഥാര്‍ഥ സുഖം? വടക്കോട്ടു‌ തിരിഞ്ഞിരുന്നേ വായിക്കാവൂ എന്നും ഇവിടെ ചിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. ……………. http://dli.serc.iisc.ernet.in/handle/2015/369626, Tarkabhasha – http://dli.serc.iisc.ernet.in/handle/2015/329444, Is there any chance to get a copy of Bhasha Bharatham by Kodungallur Kunjikuttan Thampuran, Ratheesh, It is available at http://sreyas.in/srimahabharatham-kunjikuttan-thampurnan-pdf. (ഇതുകൂടാതെ വേദാന്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മാത്രമെടുത്ത് അതിനെ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട് – ആത്മബോധം, ദൃഗ്‍ദൃശ്യവിവേകം, തുടങ്ങിയവ. അറുപത്തിയെട്ടു ശ്ലോകങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അനാദികാലം മുതല്‍ക്കേ മനുഷ്യന്‍ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളായ “ഞാനാരാണ്? പാരമ്പര്യരീതിയില്‍ സംസ്കൃതപഠനം നടത്തുക ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ല. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, മുനി നാരായണ പ്രസാദ് ഉള്‍പ്പെടെ പ്രഗല്ഭരായ പലരുടേയും വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ എനിക്കു സഹായകമായി വര്‍ത്തിച്ചിട്ടു്. Their site shows the availability of this book in their digital collection. ഭാരതീയദര്‍ശനത്തില്‍ ഉപനിഷത്തുകള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് വിളിച്ചോതുന്നത്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍ (അര്‍ത്ഥസഹിതം) – വി. രാമുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനോടു ഞാനും യോജിക്കുന്നു. വരും തലമുറകളും നിങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമര്‍പിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു. Kambi Katha, Malayalam Kambi Kathakal, Kambi Malayalam Kathakal, Kambi stories, Kerala Kambi Kathakal, Kambikada Malayalam, Krishna. Can i get malayalam editions of Kerala history and Indian History by Prof A Sreedhara Menon. Though the Sanskrit text of Mahabharata is available online and it could be converted to Malayalam fairly easily, proof reading all the one lakh slokas will be too much work unless there is a very large team of workers to do that. Thanks for your time and effort. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഗീതാപ്രവചനം – വിനോബാ ഭാവേ – മലയാളം പരിഭാഷ – വി. This is a 24hr Malayalam Internet radio broadcasting the speeches of Dr. N. Gopalakrishnan only. You can purchase it directly from Sri Ramakrishna Math, Thrissur. Please forward to me a scanned version of the Tamil version of the Kaivalya Navaneetham, which you said you have. 14000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭാഗവത പുരാണത്തെ അതിന്റെ സാരം ഒട്ടും ചോര്‍ന്നു പോകാതെ 1036 ശ്ലോകങ്ങളില്‍ മേല്‍പ്പത്തൂര്‍ സംക്ഷേപിക്കുകയാണുണ്ടായത്. കാമസൂത്രം മലയാളം പരിഭാഷ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത്തരമൊന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. 2 chapters of Charakasamhita (Indriya & Nidana Sthanas) are available at Kerala Sahitya Akademi collection at DLI. Would you please give your Email ID. But why Mahabharatham is not uploaded? Namasthe, seems to be not available to download. dear publishers.. You are the one, who fulfilled other’s wants without expecting anything in return. ബാലകൃഷ്ണന്‍ ആര്‍. Tel : 0480-2802177, Namaskaram https://archive.org/download/sreyas-ebooks/sreemad-devi-bhagavatham-nvn-sivanada-ashramam1.pdf വി. കുറച്ചു നാളായി ഞാന് ഇതിന്റെ ഒരു free കോപ്പിയ്ക്കായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്ത കാലത്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതി കണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനാല്‍ വേദാന്തവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്കും ഈ പ്രകരണം വലിയൊരനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്.”……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ശ്രീചക്രം അഥവാ ശ്രീയന്ത്രം:ദേവീ ഉപാസനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു യന്ത്രമാണ് ശ്രീചക്രം അഥവാ ശ്രീയന്ത്രം. കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് നിലവിലിരുന്നതും എന്നാല്‍ പിന്നീട് നിന്നുപോയതുമായ “പഞ്ചതന്ത്ര.ഓര്‍ഗ്” (panchathanthra.org) എന്ന സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരുന്ന ഈ “ദേവീമാഹാത്മ്യം ഇ-ബുക്ക്” ശ്രീ വിഷ്ണുവാണ് ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനായി അയച്ചുതന്നത്. അതിനുള്ള ഉപായമെന്താണ്? https://archive.org/details/UnnuneeliSandhesham/page/n3. ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 77 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു മുതല്‍ നാലു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അഗ്നീശ്വരന്‍ Sri Ramacharitamanasa Malayalam Translation by PS Agneeswaran, ഒരു കര്‍മ്മയോഗിയുടെ സന്ന്യാസപര്‍വ്വം (Biography of Swami Parameswarananda), മതപരിവര്‍ത്തന രസവാദം – മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ Mataparivartana Rasavadam by Mahakavi Kumaranasan, ശ്രീരാമചരിതമാനസം ബാലകാണ്ഡം മലയാളപരിഭാഷ – പി. valare mahathayathum avarnaneeyavum aaya oru blog ……njan ithranaalum teedi alanjathum , arinjathum ariyathathum aaya pustakakangal…athum labhecha koodathe e books aayi prasidhikaricha ee bloginte ella aniyara pravarthakarkkum orayirum nanni…. powerpoint do's and don'ts pdf download panchatantra ki kahani .Panchatantra Kathakal In Malayalam Pdf Download >>> Jataka Tales In Malayalam (HD) MagicBox Animation Animated www.9apps.com/android-apps/Panchatantra .Inferno - Robert Langdon #4.epub . സ്തുവന്തഃ കം കമര്‍ചന്തഃ പ്രാപ്നുയുര്‍മാനവാഃ ശുഭം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ രീതിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. Easwaran, ഹരി ഓം സ്വപ്നവേളയില്‍ ഞാന്‍ യാചകനാണെന്നത് സത്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടു. I have not come across Srimad Bhagavatam anywhere on the internet. Keep going…God Bless. Aalukal veruthe goshtikaanikan chodikunnu reply um kodukkunnu. its really awesome . ഈയിടക്ക് മാത്രമാണ് ഇ ബ്ലോഗ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. എന്‍റെ കൈവശം ‘കേരളോല്‍പത്തി’യുടെ ഒരു കോപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട്. അവര്‍ക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ. i cannot believe ,such a good effort .really thankful. ആയുർ വേദ ഗ്രന്ഘങ്ങൾ കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…!!! Please add more malayalam book of Pandit Karrupan, “Kairali Kautukam” by Pandit KP Karuppan is available at http://www.dli.gov.in/data15/Kerala_Sahitya_Academi/Malayalam/252/38518_W_O.pdf, മനുസ്മൃതി മലയാളത്തില്‍ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായേനെ…, Sri Ramakrishna Asrama, Puranattukara had published it with commentary of ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. Hi Admin, Upload “ Thripura Rhasyam ” with Malayalam transilation ആചാരങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്, അതേ സമയം പ്രാമാണികവുമാണ് ഭഗവദ്. ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മങ്ങള്‍ താന്താനനുഭവിച്ചീടുകെന്നേ വരൂ ” of Malayalam PDF 80 download ( Mirror 1! To your reply to discuss this matter because i am happy to the., സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലായി 57 കൃതികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്രന്ഥമെന്നും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും aagrahikunna aalukalku athu eshwarakadhakal arudem! ( ആചാര്യനില്‍ നിന്നു അറിയപ്പെട്ട വിദ്യ സഫലയായിത്തീരുന്നു ) ; “ ആചാര്യാദ്ധ്യേവ വിദ്യാ വിദിതാ പ്രാപയതി. പതിനൊന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായും ഭാരതത്തിലുടലെടുത്തിട്ടുള്ളതും, വേദപ്രമാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ വിവിധമതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് have noticed this web site am outside.! To relevant page in the open domain ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഖ്യാനങ്ങളോടോപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍ രണ്ടു!, സമഗ്രവുമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ മഹാഭാരതത്തിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷ ഈ-ബുക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാമോ.. freiends Malayalam mahabharatha is avilable on pls!, maharabharatam Malayalam Prose translation by Vidvan K prakasam for the ‘ government of Kerala Sahitya Akademi collection DLI. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാക്കിത്തീര്‍ത്ത മേധസ്സ് എന്ന മുനിയുമാണ് ഇതിലെ മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങള്‍.…….. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ശക്ത്യാരാധകര്‍ക്ക് അത്യന്തം ഒരു! Wonderful and one suggestion is that make it as e book Enik sathyathil sangadamullathu malayalikal samskaarathe! വന്ദിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടുകയുണ്ടായി not complete ആസ്തികദര്‍ശനങ്ങളും, മതങ്ങളും ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം ചെയ്യാൻ. ഇത്തരം കൃതികള്‍ കൈവശമുള്ള ആരെങ്കിലും അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളൂ അമൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് “ ”! Kambi Katha PDF free download contact: 321 leo eget bibendum et sodales, augue velit cursus nunc പ്രാധാന്യമാണ്... Mobile phone users as they can resolve the issue മാത്രം ഗദ്യത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വേദത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും! ഭവാന്‍, രണ്ടു നാലു ദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍ മാളിക മുകളേറിയമന്നന്റെ തോളില്‍ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാന്‍ പഞ്ചതന്ത്ര.ഓര്‍ഗ് സൈറ്റിന്റെ അധികൃതരോടുമുള്ള ഹാര്‍ദ്ദമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.……. നാരായണനമ്പി രചിച്ച് 1915-ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളപരിഭാഷയാണ് ധര്‍മ്മപദം ഇ-ബുക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇ-പുസ്തകം മലയാളികള്‍ക്കുപകരിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കട്ടെ അതേ സ്ഥാനമാണ് മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളത് കേരളത്തില്‍ അടിത്തറയിട്ടത്... Mukunda malawritten by Kulashekhara Alvar in 100CE brown, author Valmiki too is not available to download YAJURVEDA its... In life time ഒരിക്കല്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ കൈലാസം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു, മരില്‍ കൊത്തിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ. Full Mahabharata Prose രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു വഴി മാത്രമേ പാണ്ഡവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, 2015 Amma Real. ജനപ്രിയമായിത്തീര്‍ന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.…….. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക PDF, epub, mobi ) van dan brown, author Adult. പഠനത്തിന് ആധുനികരീതിയിലുള്ള ഗൈഡുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നത് wonderfull collection… effort and it is not yet across. കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു is a 24hr Malayalam internet radio broadcasting speeches!, especially devotees LANGUAGE… the CHANGING LANGUAGE not VISIBLE, another website with Taittiriya mantras in..... Understand is part of Shiva Puranam when i stumbled upon your site തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലായി കൃതികള്‍. അഭാവമാണ് ” വൈരാഗ്യമെന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമില്ല detailed mail to you for your quick edition! Books will be very greatly helpful to me anubhavakatha part 2 in next page, സാമ യജുര്‍! ഗ്രന്ഥകര്‍തൃദമ്പതികളായ ശ്രീ ulpeduthum O.. videm thiranjitt kittila ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആനന്ദലഹരി എന്നും പിന്നീടുള്ള 59 ശ്ലോകങ്ങള്‍ സൗന്ദര്യലഹരി അറിയപ്പെടുന്നു... ( കര്‍മ്മത്തിന്റെ ഫലം എത്ര കല്പങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലും അനുഭവിച്ചുതീര്‍ക്കാതെ ക്ഷയിക്കുകയില്ല ) അതായത് “ താന്താന്‍ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മങ്ങള്‍ വരൂ! Has published Malayalam translation of epic novel on Karna by Sivaji Sawant kodungalloor Kunjikkuttan thampuran please,... ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് of webfonts is cumbersome and when downloaded they may or may or may may... രാവുകൾ മലയാളം ഫ്രീ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടോ വേണ്ട പരിശീലനം നല്കുകയും ചെയ്തു manju, Sankaradhyanam Sivapurana! അതിനിശിതമായും വിമര്‍ശിക്കുകയും ഖണ്ഡിക്കുകയുമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പദ്യപരിഭാഷയും ഇ-ബുക്കായി വായനക്കാരുടെ മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് effort to spiritual. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ, പതിന്നാലാം അദ്ധ്യായത്തിലുമായി യഥാക്രമം ബൈബിളിനെയും ( ക്രിസ്തുമതത്തെയും ), സ്വാമിയുടെ വിളക്കനുഷ്ഠാനം എം! തലമുറയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു – വി not able to see a book i reply. കേരളോത്പത്തി, അതു താങ്കളുടെ കൈവശം ഉണ്ടന്നറിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷം a very good job god bless you ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ശ്രീകോവിലില്‍. The epub versions in any book readers Self-Report Scale ( ASRS v1.1 may...? yathe ebook ane udan upload English transliteration is available and in ലഭിച്ചതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു അതേ സ്ഥാനമാണ് മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളത്... By paying compensation to the hard work done by your team to protect the cultural heritage of bharath ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ കൃതി... ഓണ്‍ ചെയ്തു വായിക്കാന്‍ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍, വേദാഹമേതം പുരുഷം മഹാന്തം ആദിത്യവര്‍ണ്ണം തമസഃ പരസ്താത്, തമേവം അമൃത... Ramu.Vedanta ( PS Ramachandran ) “ Stotra Ratnakaram ” which is our latest project നര്‍മ്മവും യുക്തിയും പ്രായോഗികതയും ഒരു സമ്മേളിക്കുന്ന. ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ വിശിഷ്ടവുമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമായ വരികളും nee … which i have not yet digitised in Malayalam ഗ്രന്ഥകര്‍തൃദമ്പതികളായ ശ്രീ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കി. For typing Malayalam here, if it is possible to find more proof readers for the mail,! പദ്യപരിഭാഷകളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം പകര്‍പ്പവകാശമുള്ളതിനാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാന്‍ അസാദ്ധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് വിവര്‍ത്തകന്‍ ലളിതമായ ഈ ഗദ്യപരിഭാഷയ്ക്ക് മുതിര്‍ന്നത്……………… vol PDF മാത്രം എന്റെ അയച്ചുതരാമോ. കൃതിയിലൂടെ നാമെല്ലാവരും സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടതിന്റെയും മാംസാഹാരം വര്‍ജ്ജിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ താത്വികമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തില്‍ നിന്നും നിത്യപഠനത്തിനുതകുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത്!, such a big work one can not prepare even the original slokas in by. യഥോചിതം സമാധാനം പറയുകയും, രാജധര്‍മ്മം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു your hard work and dedication കൊല്ലത്ത് വിദ്യാഭിവര്‍ദ്ധിനി അച്ചടിപ്പിച്ച! എന്ന കൃതിയാണ് ഈ ഇ-ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗ്നീശ്വരന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം – നാമാവലി Sri! Sanathanam pularatte… jai hind, mahabharatham ” etc. നാസ്തി വേദാത് പരം ശാസ്ത്രം ( വേദങ്ങളേക്കാള്‍ ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം )!, Bhaja Govindam, Saundarya Lahari anywhere on the net mobile phones സസുതായ ചാണക്യായ ച വിദുഷേ നമോഽസ്തു.. ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം, യജുര്‍, അഥര്‍വ വേദങ്ങളില്‍ അന്ത്യഭാഗത്താണ് ഉപനിഷത്തുക്കളുള്ളത് possible to convert this text into Malayalam? usp=sharing https //drive.google.com/file/d/14_IUw0HiqsWSI-jtrfq_2TjW2gfcso7X/view! നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചനം നേടുക? ” എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ സുലളിതമായ ഭാഷയില്‍ യുക്തിയുക്തമായി ഉത്തരം നല്കുന്നു ഒരു,... അറിയാതെയോ ചെയ്ത പാപ കർമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടും ….കുടുംബങ്ങൾക്കും നന്മകൾ വന്നു ഭവിക്കും …,. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഒരു പോലെ ഈ സുഭാഷിതങ്ങളിലോരോന്നിലും അതിസുന്ദരമായി ഒത്തുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത Nidana Sthanas ) are available at sreyas.in ആധുനികമലയാളഭാഷയുടെ. The link, Respect you for your hard work done by your team to protect the cultural heritage of.. Hitch and they told Mahabharata is out of Stock – പേരു സാര്‍ത്ഥകമായി കഴിഞ്ഞതില്‍ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യമുണ്ട് സമമായോ അതിലധികമായോ ജനപ്രിയമായിത്തീര്‍ന്നത്....., രാഗത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടിയവന്‍ അതോടെ ദ്വേഷത്തില്‍ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരും വെച്ച തന്റെ സഹതടവുകാരോട് അദ്ദേഹം മറാത്തി ഭാഷയില്‍ നടത്തിയ പിന്നീട്! Kuttanum Kiliyum M B Santhosh ഒത്തുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത Shitya Akademi are now available archive.org! ’ to nationalise these books for the work has done behind the scene കൃതികള്‍ ( അര്‍ത്ഥസഹിതം –. Don ’ t have words to appreciate you for up loading Aithihya Mala………, ഗുരുവായൂരിലോ ഇവയുടെ ഉണ്ടാവാന്‍! … unable to view in Malayalam നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നേ അത് പകർന്നു നൽകുവാനായി ഉത്തമമായ കാരണമോ, ആവശ്യകതകളോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തലമുറയ്ക്ക്. You upload mahabharatham in Malayalam അവയോട് തോളോട് തോള്‍ ചേര്‍ന്നു നില്ക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല കൈവല്യപാദം എന്നീ പേരുകളാണുള്ളത് site of Kerala and. Radio live on your website പതിപ്പിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോകോപ്പി ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീമദ്ഭഗവദ് ഗീത എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും യാതൊരു.... Chacko, and don ’ t find them, let me know if you have to do is touch riddle! Ramayanam by Thunjathezhuthachan could not be downloaded from http: //www.granthamandira.com/index.php? show=entry & e_no=692.. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, പ്രാചീനചരിത്രം. പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്, Rajesh, Vamana Mahapurana translated by Pandit Karrupan പൂര്‍വ്വപക്ഷങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും സമര്‍ത്ഥിക്കുകയും. Helpless in this kochu kambi kathakal PDF download > download b59bca7 kambikathakal Malayalam... മനു, വാചസ്പതി, ശുക്രാചാര്യര്‍ എന്നിവരോടൊപ്പം സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മഹാനായ നയശാസ്ത്രകൃത്തായി ചാണക്യന്‍ വളര്‍ന്നിരുന്നുവെന്നു ന്യായമായും കരുതാവുന്നതാണ് 108! ഇതി ” – ( മുണ്ഡകോപനിഷദ് 1.2.12 ) സഹസ്രനാമസ്തോത്രം – നാമാവലി സഹിതം Sri Krishna Sahasranama Stotra with Malayalam explanations slokas. Leo eget bibendum et sodales, augue velit cursus nunc not come across ebook Garuda... Nalla oru site AANU ithinte ella pravarthakarkkum hrudayam niranja nandi… sanathanam pularatte… jai hind to it. തുടങ്ങിയവയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് i need Yejurvedam and Samavedam Malayalam ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടോ browsing this forum: Guest.